Chương trình “Đăng ký thẻ ngay – Quà trao tay”

Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra.

Thể lệ:

• Khách hàng đăng ký mới chương trình KHTT sẽ nhận được quà tặng là Phiếu giảm giá khi có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn theo thứ tự các lần như sau:
• Lần đầu tiên: áp dụng cho khách hàng đăng ký mới từ ngày 12/4 đến 21/4 có hóa đơn trên 400.000đ (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) được tặng 1 phiếu giảm giá 30.000đ.
• Lần thứ 2, hóa đơn trên 400.000đ (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) nhận được 1 phiếu giảm giá 30.000đ.
Thời gian tham gia: kể từ khi tham gia lần 1 đến hết ngày 01/5/2016
• Lần thứ 3, hóa đơn trên 700.000đ (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) nhận được 1 phiếu giảm giá 50.000đ.
Thời gian tham gia: kể từ khi tham gia lần 2 đến hết ngày 11/5/2016
• Khách hàng tham gia nhận ưu đãi theo thứ tự từ lần 1 đến lần 3.
• Hóa đơn tham gia chương trình này không được phép tham gia chương trình khuyến mãi khác và ngược lại.
• Mỗi mã thẻ KHTT nhận tối đa 1 Phiếu giảm giá/lần và tham gia tối đa 3 lần.
• Khách hàng tham gia chương trình tại siêu thị đăng ký sinh hoạt. Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ KH) để tham gia chương trình.