Chương trình khuyến mãi “Giá đặc biệt” ngày 18, 19, 20/07/2014

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm sản phẩm: hóa phẩm, đồ dùng, may mặc trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01 sản phẩm giá đặc biệt trong ngày.

• Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn
• Chỉ áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân)
• Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được mua sản phẩm giá đặc biệt.
• Khi thanh toán sản phẩm giá đặc biệt, khách hàng vẫn được tham gia tích điểm chương trình KHTT.
• Số lượng có hạn.

Quý khách hàng có thể xem chi tiết sản phẩm Giá đặc biệt tại đây:

1. Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart TPHCM
2. Áp dụng tại hệ thống siêu thị Co.opmart Miền Trung & Tây Nguyên