Chương trình khuyến mãi “Hàng Việt – Giá đặc biệt”

Thời gian

Đợt 1: từ ngày 23/8 đến 26/8/2014
Đợt 2: từ ngày 11/9 đến 14/9/2014

Thể lệ

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 300.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) sẽ được mua 01 sản phẩm giá ưu đãi đặc biệt trong ngày (hóa đơn 600.000đ được mua 02 sản phẩm,…).

• Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm/hóa đơn
• Chỉ áp dụng với hóa đơn chính của khách hàng, không áp dụng với hóa đơn in lại (trừ trường hợp có xác nhận của thu ngân)
• Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn chính trong ngày tại cùng một siêu thị để được mua sản phẩm giá đặc biệt
• Khi thanh toán sản phẩm giá đặc biệt, khách hàng vẫn được tham gia tích điểm chương trình KHTT.
• Số lượng có hạn.

chuong-trinh-khuyen-mai-hang-viet-gia-dac-biet-THHV-2014.gif