Chương trình “Mua hàng Việt, nhận ưu đãi kép”

Thời gian:

• Tặng Phiếu giảm giá 30.000đ đính kèm Phiếu nhận ưu đãi kép: 27 & 28/8/2016.
• Sử dụng Phiếu Giảm giá 30.000đ: 27/8 – 18/9/2016
• Sử dụng của Phiếu nhận ưu đãi kép: các ngày thứ hai đến thứ năm hàng tuần từ 29/8 – 13/9/2016

Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra

Thể lệ chương trình:

• Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại và phiếu giảm giá) sẽ được tặng ngay 01 Phiếu giảm giá 30.000đ có đính kèm 01 Phiếu nhận ưu đãi kép.
• Mỗi mã thẻ khách hàng nhận tối đa 02 Phiếu giảm giá đính kèm 02 Phiếu nhận ưu đãi kép trong suốt hai ngày 27&28/9/2016.

ĐẶC BIỆT:

• Khách hàng sử dụng Phiếu giảm giá 30.000đ vào thời gian quy định in trên Phiếu nhận ưu đãi kép với hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại và phiếu giảm giá) sẽ được tặng tiếp tục 01 Phiếu giảm giá 30.000đ.
• Với hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại và phiếu giảm giá) phải có sử dụng 02 Phiếu giảm giá 30.000đ đính kèm 02 Phiếu nhận ưu đãi kép để được tặng tiếp tục 02 Phiếu giảm giá 30.000đ.
• Mỗi mã thẻ khách hàng nhận tối đa 02 Phiếu giảm giá 30.000đ trong suốt thời gian từ ngày 29/8 đến ngày 13/9/2016.
• Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ KH) để tham gia chương trình.
Quy định về Phiếu nhận ưu đãi kép:
• Phiếu nhận ưu đãi kép chỉ được sử dụng vào các ngày thứ hai đến thứ năm hàng tuần từ 29/8 đến 13/9/2016.
• Phiếu nhận ưu đãi kép không phải là phiếu giảm giá, không được sử dụng để giảm giá khi mua sắm. Phiếu chỉ được dùng để nhận tiếp tục một Phiếu giảm giá khác khi KH thỏa điều kiện hóa đơn và thời gian mua sắm như thể lệ quy định.
• Để sử dụng Phiếu nhận ưu đãi kép trong thời gian quy định: KH phải mang theo Phiếu nhận ưu đãi kép + hóa đơn hợp lệ + thẻ KHTT/TV/VIP.
• 01 Phiếu nhận ưu đãi kép chỉ được áp dụng để tặng tiếp 01 Phiếu giảm giá.
Quy định về Phiếu Giảm giá 30.000đ:
• Phiếu Giảm giá 30.000đ có giá trị mua tất cả sản phẩm trong khu tự chọn tại hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra, không áp dụng cho các cửa hàng Co.opFood và kênh mua sắm HTV Co.op trên truyền hình.
• Thời hạn sử dụng Phiếu Giảm giá 30.000đ: 27/8 – 18/9/2016
• Phiếu được giảm trực tiếp trên trị giá hóa đơn tính tiền.
• Phiếu không được dùng tích lũy điểm chương trình KHTT.