Chương trình “Mua sắm xanh, nhanh tay nhận phiếu”

Thời gian: thứ 7 và chủ nhật (ngày 06/6 & 07/6/2015)
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra.

Mua sắm xanh, nhanh tay nhận phiếu

Thể lệ chương trình

• Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng Thân thiết – Thành viên & VIP mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng Chiết khấu thương mại) sẽ nhận ngay 01 Phiếu giảm giá 30.000đ, dùng để mua tất cả sản phẩm trong khu tự chọn Co.opmart & Co.opXtra.
• Hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên sẽ nhận 02 Phiếu giảm giá.
• Mỗi mã thẻ Thân thiết – Thành viên & VIP chỉ được tham gia chương trình 01 lần/ngày, với cơ hội nhận được tối đa là 02 Phiếu/ngày.
• Áp dụng cộng dồn hóa đơn trong ngày, tại cùng siêu thị và cùng mã thẻ khách hàng.
• Số lượng phiếu có hạn, việc phát phiếu có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.