Chương trình “Tích hóa đơn – Nhận ưu đãi”

Thời gian: từ ngày 18/4 đến 28/4/2016
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra

Thể lệ:

• Khách hàng Thân thiết/ Thành viên và VIP có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn từ 3.000.000đ trở lên hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn trong thời gian thực hiện chương trình từ 3.000.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được nhận quà tặng là Phiếu giảm giá 150.000đ.
• Khách hàng được nhận tối đa 01 Phiếu 150.000đ/ suốt chương trình.
• Thời gian đổi Phiếu giảm giá 150.000đ: trước 21h ngày 29/4/2016. Sau thời gian này, siêu thị không giải quyết cho mọi quyền lợi của khách hàng.
• Thời hạn sử dụng phiếu: đến hết ngày 31/5/2016

Khách hàng cần lưu ý:

• Các hóa đơn tích lũy phải được mua tại cùng 01 siêu thị cùng 01 mã thẻ khách hàng.
• Mỗi hóa đơn tích lũy trong chương trình phải có giá trị thanh toán tối thiểu là: 300.000đ (không tính phần thanh toán bằng CKTM). Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng).
• Các hóa đơn đã tham gia chương trình khuyến mãi khác sẽ không được tham gia chương trình “Tích hóa đơn – Nhận ưu đãi” và ngược lại. Thời gian thanh toán của hóa đơn từ ngày 18/4/2016 đến 28/4/2016.
• Khách hàng xuất trình thẻ KHTT/TV/VIP cho nhân viên thu ngân khi thanh toán.
• Khi liên hệ đổi Phiếu giảm giá, khách hàng vui lòng mang theo tất cả hóa đơn tích lũy là hóa đơn chính (không chấp nhận hóa đơn in lại), còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá.