[Co.opMart] Tích điểm liền tay – Đổi ngay ưu đãi

Thời gian:
– Từ 06 – 09/11: Thực phẩm công nghệ
– Từ 13 – 16/11: Hóa phẩm
Địa điểm: hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng Thành viên/VIP
Mua sản phẩm chỉ với giá 0 đồng – Với 200 điểm đổi ngay những sản phẩm hấp dẫn: