[Co.opmart] Vui khỏe vươn cao cùng Lễ hội sữa

Thời gian: ngày 05&06/8/2017
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Đối tượng: khách hàng là KHTT/TV/VIP
Thể lệ chương trình:
• Khách hàng mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay quà tặng số 1 là Ly thủy tinh 625ml có chia vạch dùng để uống sữa. Với hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng ngay quà tặng số 2 là Ly thủy tinh 625ml có chia vạch dùng để uống sữa + Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ áp dụng để mua Thực phẩm công nghệ.
• Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) loại quà/Hóa đơn và được tham gia tối đa 2 lần trong ngày.
• Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng) để tham gia chương trình.
• Đối với KH đăng ký mới chương trình KHTT, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.