Khai trường rộn ràng

Thời gian: ngày 21 – 22/7/2018

Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra

Đối tượng: khách hàng thẻ Đồng/Bạc/Vàng/Bạch kim

Thể lệ chương trình:

• Khi khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với hóa đơn trong ngày từ 500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) khách hàng sẽ được tặng ngay 01 Phiếu mua hàng theo giá trị hóa đơn:
Hóa đơn >= 500.000đ tặng 01 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ dùng để mua Đồ dùng.
Hóa đơn >= 1.000.000đ tặng 02 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ dùng để mua Đồ dùng.
• Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 Phiếu mua hàng trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
• Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ KH) để tham gia chương trình.
• Đối với khách hàng đăng ký mới chương trình Khách hàng Thành viên, phải đăng ký thẻ trước khi mua hàng tại khu tự chọn để đủ điều kiện tham gia chương trình.