“Nhân Đôi Số Điểm” – Thứ 5 & thứ 6 (ngày 17, 18, 24 & 25/4/2014)

Thể lệ:

– Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.

– Cứ mỗi điểm mua hàng, khách hàng sẽ được nhân đôi số điểm (tính riêng trên mỗi hóa đơn).

Ví dụ: Tích lũy 01 điểm mua hàng sẽ nhận thêm 01 điểm thưởng.