Khăn giấy hộp Sanhu 300 tờ

Khăn giấy hộp Sanhu 300 tờ

908 views

Update

Unit:

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Thành phần chính: Bột giấy.
Định lượng: 15 +/- 2g/m².
Số tờ: 300 tờ 2 lớp/gói.

1 Recently viewed

Sản phẩm liên quan