Nước tương Nhất ca Tam Thái Tử chai 650ml

Nước tương Nhất ca Tam Thái Tử chai 650ml

179 views

Update

Unit:

Thông tin sản phẩm

– Thành phần Nước, muối, khô đậu nành (35.6 g/l), chất điều vị (621, 627, 631), đường, màu thực phẩm (150a), chất điều chỉnh độ axit (330), hương tổng hợp dùng trong thực phẩm, chất bảo quản (211), chất làm dầy (415), chất tạo ngọt tổng hợp (951, 950), potassium iodate (18 mg/l).

1 Recently viewed

Sản phẩm liên quan