Quà tặng bất ngờ – Xe hàng 0 đồng

“Quà tặng bất ngờ – Xe hàng 0 đồng” thực hiện vào 02 ngày thứ bảy (19 & 26/4/2014)

Thể lệ:

– Vào thời điểm giờ vàng trong ngày, hệ thống xổ số tự động sẽ chọn ra số quầy thu ngân may mắn bất kỳ.
– Khách hàng tham gia mua sắm trong khu tự chọn và đang thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân đó, sẽ được miễn thanh toán tất cả hàng hóa trên xe hàng.
– Cán bộ nhân viên Co.opmart và Co.opXtra, nhân viên tiếp thị của NCC không được tham gia chương trình.
– Không áp dụng tại Co.opmart Vĩnh Lộc B.