Thân thương dáng Việt – Điểm thưởng ngập tràn

Thời gian: thứ 5 (ngày 16/10 & 23/10/2014)

than-thuong-dang-viet-diem-thuong-ngap-tran.jpg

Thể lệ:

– Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
– Đối với khách hàng Thành Viên: cứ mỗi 20 Điểm Mua Hàng, khách hàng được tặng 10 Điểm Thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần Điểm Mua Hàng không làm tròn thành 20.
Ví dụ: 39 Điểm Mua Hàng vẫn được tặng 10 Điểm Thưởng.
– Đối với khách hàng VIP: cứ mỗi 20 Điểm Mua Hàng, khách hàng được tặng 20 Điểm Thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn). Không tính phần Điểm Mua Hàng không làm tròn thành 20.
Ví dụ: 39 Điểm Mua Hàng vẫn được tặng 20 Điểm Thưởng.