“Thứ 3 – Thả ga tích điểm” vào thứ ba ngày 22/7 & 29/7/2014

Thời gian: Thứ ba (22/7 & 29/7/2014)
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra; Chuỗi cửa hàng Co.opFood và kênh mua sắm truyền hình HTV Co.op
Thể lệ:

– Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
– Khách hàng Thành Viên: cứ mỗi 10 Điểm Mua Hàng được tặng 03 Điểm Thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
Không tính phần Điểm Mua Hàng không làm tròn thành 10.
Ví dụ: 19 Điểm Mua Hàng vẫn được tặng 03 Điểm Thưởng.
– Khách hàng VIP: cứ mỗi 10 Điểm Mua Hàng được tặng 06 Điểm Thưởng (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
Không tính phần Điểm Mua Hàng không làm tròn thành 10.
Ví dụ: 19 Điểm Mua Hàng vẫn được tặng 06 Điểm Thưởng.