[Co.opMart] Tin dùng hàng Việt – Rinh quà như ý

Thời gian tích luỹ hoá đơn: thứ 2 đến thứ 5 hằng tuần (từ ngày 28/8 đến 14/9/2017)
Thời gian đổi quà tặng: trước 21h ngày 17/9/2017
Địa điểm: Hệ thống Co.opmart và Co.opXtra
Thể lệ chương trình:
• Khách hàng có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn hoặc tổng giá trị tích lũy của các hóa đơn từ 2.500.000đ trở lên (không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được tặng quà theo từng mức như sau:

• Khách hàng nhận tối đa 01 phần quà/ suốt chương trình.
• Sau thời gian đổi quà tặng theo quy định, siêu thị không giải quyết cho mọi quyền lợi của khách hàng.
* Các quy định về hóa đơn hợp lệ tham gia chương trình:
• Mỗi hóa đơn tích lũy trong chương trình phải có giá trị thanh toán tối thiểu là: 500.000đ (không tính phần thanh toán bằng CKTM). Khách hàng có thể cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị (cùng mã thẻ khách hàng).
• Các hóa đơn tích lũy phải được mua tại cùng 01 siêu thị cùng 01 mã thẻ khách hàng.
• Các hóa đơn đã tham gia chương trình khuyến mãi khác sẽ không được tham gia chương trình “Tin dùng hàng Việt – Rinh quà như ý” và ngược lại.
• Thời gian thanh toán của hóa đơn từ thứ 2 đến thứ 5 hằng tuần (từ ngày 28/8 đến 14/9/2017)
• Khách hàng phải xuất trình thẻ KHTT/TV/VIP cho nhân viên thu ngân khi thanh toán.
• Khi liên hệ đổi quà tặng, khách hàng vui lòng mang theo tất cả hóa đơn tích lũy là hóa đơn chính (không chấp nhận hóa đơn in lại), còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá.