“Ưu đãi kép” dành riêng khách hàng Thành viên & VIP

Thời gian: thứ sáu ngày 12/6 & 19/6/2015
Địa điểm: Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra

Ưu đãi kép dành riêng khách hàng Thành viên - VIP

Ưu đãi 1

• Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên và VIP khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và tặng điểm thưởng vào tài khoản thẻ của khách hàng.
• Cứ mỗi điểm mua hàng tích lũy sẽ được nhân đôi (tính riêng trên mỗi hóa đơn).
VD: 01 điểm mua hàng được tặng 01 điểm thưởng

Ưu đãi 2

• Khách hàng hiện ở cấp độ Thành viên & VIP chỉ cần có hóa đơn mua hàng trong khu tự chọn sẽ được nhận ngay 01 túi môi trường xanh.
• Mỗi mã thẻ khách hàng Thành viên & VIP chỉ nhận được tối đa là 01 túi/ngày.