“Xe hàng 0 đồng” ngày 8,9,10/9/2014 dành tặng khách hàng may mắn đang thanh toán

Thời gian:

Ngày 8,9,10/9/2014

Thể lệ chương trình:

• Vào thời điểm giờ vàng trong ngày, hệ thống xổ số tự động sẽ chọn ra số quầy thu ngân may mắn bất kỳ.
• Khách hàng tham gia mua sắm trong khu tự chọn và đang thực hiện thanh toán tại quầy thu ngân đó, sẽ được miễn thanh toán tất cả hàng hóa trên xe hàng.

xe-hang-0-dong-ngay-891092014-danh-tang-khach-hang-may-man-dang-thanh-toan.gif

Nhanh tay mua sắm, cơ hội bất ngờ miễn phí cả xe hàng đang chờ đón!

Lưu ý: Cán bộ nhân viên Saigon Co.op, nhân viên tiếp thị của NCC không được tham gia chương trình.